Kocaeli 2 Şubesi

Anayasa Mahkemesi, Daire Başkanları, Fakülte Dekanları,Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile Yardımcılarının Sendika Üyeliklerini Yasaklayan Hükmü İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Eğitim-Bir-Sen tarafı olduğu davada sendikamızın haklı bulması 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki daire başkanları ile dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcılarının sendika üyeleri ve ülkelerin o olmayanlarına ilişkin hüküm verdi. 

Anayasa Mahkemesi, Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen'in tarafı olduğu davada Eğitim-Bir-Sen'i haklı bularak 4688 sayılı Kanun'un 15'inci maddesindeki daire başkanları ile dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcılarının sendika temsilcisi ve güçsüzlerine ilişkin hüküm iptal edildi.

Iğdır Üniversitesi'nde daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcı Eğitim-Bir-Sen'e üye olarak yetkilendirme operasyonlarının işleminde sendika üyesi olarak sayılmalarına karşı Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen tarafından dava açılan dava, bu kişilerin sendikası o olabilecekleri ve yetki ayrıntılarının dikkate alınmayacağı durumlar sonuçlanmıştı.

Bunun üzerine, Eğitim-Bir-Sen tarafından söz konusu kararın özgürlüğüne ilişkin uluslararası hukuk ve anayasa hükümlerine aykırı olduğu cihetle Yargıtay'a sıkıştırma işlemi yapılmıştı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 4688 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde bahse konu unvanlar genel olarak meclisin sendika üyesi olması parlamentosu tarafından yönetilen Anayasa Mahkemesi'ne iptal edilme işlemi yapıldı.

Anayasa Mahkemesi, 02.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararında, daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının tek geçişleri belirtilmen, kamu kullanımında görevlendirmenin bir kamu biriminin kurulmasının yasaklanması, sendikanın demokratikleştirilmesinin topluluk ziyaretlerinin karşılandığı 468 sayılı 15 inci maddede daire başkanlıkları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının sendika üyeliklerini yasaklama hükmü iptal edildi.

Bu kararla birlikte daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile yardımcılarının Sendika Üyeleri ve üye olmaları mümkün hale gelmiş oldu.

Örgütlenme sendikal hakları ve sendikal haklar alanında, ödenen ekleri tam olarak de çığır açan bu kararın yasa koyucu tarafından gönderme yoluyla 4688 sayılı Kanunda yer alan sendikal hakları ve özgürlükleri konu ve kişi haklarını daraltan teşviklerin yeniden düzenlenmesi.

Yine de bu karar ve gerekçeler ile Anayasa Mahkemesinin ilgili olarak ilgili özgürlükçü yönetimle ilgili olarak, kamu görevlilerinin sendika sendikaları üzerindeki yasakları savunan sendikalar tarafından da temsil edilmesi, bir sendikadan beklenen eylemlerda bulunma zorunluluğu.

Memur-Sen olarak özgürlük ve emek mücadelemiz, artan bir çabayla birlikte devam edecek .

Anayasa Mahkemesi Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

/ebs_files/files/Anayasa%20Mahkemesi%20Karar%C4%B1.pdf

kararanayasamahkemesi