Kocaeli 2 Şubesi

Akademik personel unvana dayalı ek gösterge haklarından faydalandırılmalıdır

 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'e başvurarak akademik personel ek gösterge tablosunun “unvan” bazında yeniden deposuni talep ettikleri.

7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Sürüm Yapılmasına Dair Kanun'la akademik dönemlerde ek göstergelerinde sergilendi. 7417 sayılı Kanun'un akademik personele ek gösterge artırma etkisi, ek düzenleyicilerin düzenlendiği 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu eki (ek gösterge) cetvel(in)de gösterge varlıklarının genişletilmesi yoluyla değil de “cetvelin bütününde” değişiklik yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yapılırken, 7417 sayılı Kanun'dan evvelki 2914 sayılı Kanun'da (akademik personel) ek gösterge cetvelinde ek gösterge sahipleri “unvan” bazında korunanken, 7417 sayılı Kanun'la düzenlenen düzenlemelerle ek gösterge sahipleri “kadro etiketi” bazında düzenlenmiştir.

Bunun sonucu olarak, 7417 sayılı Kanun öncesinde profesör ve doçent unvanı almış olmalarına rağmen halen profesörlük ve doçentlik kadrolarına atan(a)mamış olanlar unvanı almaya bağlı olarak profesörlük ve doçentlik için öngörülen ek göstergeden faydalanabiliyor iken, 7417 sayılı Kanun sonrası unvana sahip olsalar dahi profesörlük ve doçentlik kadrolarına atan(a)mamış olmaları nedeniyle bu kadrolar/unvanlar için öngörülen ek göstergeden faydalanamaz hâle gelmişlerdir. Örneğin, doktor öğretim üyesi kadrosunda bulunan ancak doçent unvanını almış bir akademisyen 15.01.2023 tarihi öncesinde doçentler için öngörülmüş 4800 ek göstergeden faydalandırılıyor iken, 15.01.2023 sonrasında doçent kadrosuna atan(a)madığından doktor öğretim üyesi için öngörülen 4200 ek göstergeye tabi olacak ve özlük haklarında bir kayıp yaşamış olacaktır.

Bu nedenle, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu eki (ek gösterge) cetvel(in)de ek gösterge barındırdığı “unvan” bazında (yeniden) düzenlenmeli, akademik amaçlara sahip olanlar unvanlara göre ek gösterge haklarından istifade edilmesi.

Cumhurbaşkanlığı 'na ve  YÖK' e gönderdiğimiz yazılar için tıklayınız

/ebs_files/files/CB_Akademik_Personel_Ek_Gosterge.pdf

/ebs_files/files/YOK_Akademik_Personel_Ek_Gosterge.pdf