Kocaeli 2 Şubesi

Körfez Kampüsünde Üyelerimizin Sorunlarını Dinledik.

Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsünde yeralan Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görev yapan üyelerimizle öğle yemeğinde biraraya geldik, davetimize icabet ederek katılım sağlayan başta Yüksekokul Müdürü Öğr.Gör.Şule KILCI hocamız olmak üzere öğretim görevlisi arkadaşlarımıza ve idarî personellerimize teşekkür ediyoruz.

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa EREN 
Egitim Bir-Sen Kocaeli 2 No.lu Şube Başkan