Kocaeli 2 Şubesi

Sıra ‘Üniversite idari personelinin yer değiştirebilme hakkı’ düzenlemesinde

Sıra ‘Üniversite idari personelinin yer değiştirebilme hakkı’ düzenlemesinde

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme’de karar altına aldıkları ‘Ek göstergelerin düzenlenmesi’ ve ‘Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi’ konularında sonuç aldıklarını, yine bir diğer toplu sözleşme talebi olan 50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a’ya geçirilmesi hususunun da tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, “Şimdi sıra ‘üniversite idari personelinin yer değiştirebilmesi için’ mücadeleyi sıkılaştırma ve toplu sözleşmede öngörülen süre bitmeden değişikliği sağlamadadır. Üniversite çalışanlarına yönelik önemli başlıklarda kayda değer adımların atılmasını sağlamış bir teşkilatız. Çabalarımız devam ediyor, mücadelemiz sürüyor” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Ankara 7 No’lu Şube, 1. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme kararı olan ‘Ek göstergelerin düzenlenmesi’ ve ‘Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi’ konularında sonuç aldıklarını kaydederek, “50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a’ya aktarılması da tamam diyebiliriz. Şimdi sıra ‘üniversite idari personelinin yer değiştirebilmesi için’ mücadeleyi sıkılaştırma ve toplu sözleşmede öngörülen süre bitmeden değişikliği sağlamadadır” ifadelerini kullandı.

Üniversite çalışanlarına yönelik önemli başlıklarda kayda değer adımların atılmasını sağlayan bir teşkilat olduklarını belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğretim elemanlarının ek ödemelerinde iyileştirme, geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması, üniversite ve YÖK Disiplin Kurullarına sendika temsilcilerinin katılımının sağlanması, jüri üyeliklerine ücret verilmesinin sağlanması, lojmanda yüzde 15’in idari personele tahsisi, lojman komisyonuna sendika temsilcisinin katılımı, ikinci öğretimde fazla çalışma ücretinde kapsamı genişletme, bazı üniversite çalışanlarının ek tazminatlarında artış, üniversitelerde yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ‘itfaiyeci’ kadrosunda çalışanların genel idare hizmetleri sınıfına geçinilmesi, üniversite yurtlarında fazla çalışma ücreti artışı, sözleşmeli üniversite çalışanlarının kadroya kavuşturulması, ek göstergelerin iyileştirilmesi, 50/’d’li araştırma görevlilerinin 33/a’ya aktarma gibi önemli adımların atılmasını sağlamış bir sendikal hareket olarak çalışmalarımız, gayretimiz, mücadelemiz sürecek.”

Yalçın, yükseköğretim tazminatı ve geliştirme ödeneğinin idari personele de verilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının keyfî değil, zorunlu olması ve her üniversitede açılması, akademik personelde zorunlu ders yükünün düşürülmesi, 13/b-4 keyfiliğinin önüne geçilmesi, karar mekanizmalarına katılımcılık ilkesi gereği sendika temsilcisinin katılımı gibi konularda çabalarının, mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.