Şube Yönetim Kurulu
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa EREN
Şube Başkanı

mustafa.eren@kocaeli.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ednan AYVAZ
Şube Başkanı Vekili
ednan.ayvaz@kocaeli.edu.tr
Duran CANKURT
Şube Başkan Yardımcısı(Teşkilatlanma)
duran.cankurt@kocaeli.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YARDIMCI
Şube Başkan Yardımcısı( Mali İşler)
emin.yardimci@kocaeli.edu.tr
Adem ŞEN
Şube Başkan Yardımcısı( Basın ve İletişim)
adem.sen@kocaeli.edu.tr
Osman UTAR
Şube Başkan Yardımcısı ( Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
osman.utar@gtu.edu.tr
Mahmud Sami ÖCÜT
Şube Başkan Yardımcısı ( Eğitim ve Sosyal İşler)
sami.ocut@gtu.edu.tr
Top